अपोइन्टमेन्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

समाचार

स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाराष्ट्रिय परीक्षामा उत्कृष्ट १० अंक प्राप्त


स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाराष्ट्रिय परीक्षामा उत्कृष्ट १० अंक प्राप्त

स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाराष्ट्रिय परीक्षामा उत्कृष्ट १० अंक प्राप्त

हामी घमण्डी सदस्य हौं