बिरामी & gt: सामुदायिक सहभागिता


राइट सेन्टरका कर्मचारीहरू खाना उपहारमा फोटोको लागि पोज दिँदै

द राइट सेन्टर फर पेशेन्ट एण्ड कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको मिसन भनेको बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सेवाहरूको वितरण, वृद्धि र रूपान्तरण र अन्तरव्यावसायिक कार्यबल विकासमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न र शिक्षा, वकालत, र रोगी-केन्द्रित सेवाहरू र स्वास्थ्यको सामाजिक र आर्थिक निर्धारकहरूतर्फ निर्देशित प्रयासहरू मार्फत हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न सशक्त पार्नु हो।

राइट सेन्टर अनलाइन स्टोरले रोगी र सामुदायिक संलग्नतालाई फाइदा पुर् याउँछ।


राइट सेन्टर फर पेशेन्ट एण्ड कम्युनिटी इन्गेजमेन्टले बिरामी, समुदाय र समान विचारधारा भएका संस्थाहरूसँगको अन्तरक्रियालाई बिरामी र सामुदायिक संलग्नता र समर्थनमा बढ्दो फोकसको साथ हाम्रो मिशनलाई ऊर्जा प्रदान गर्न प्रेरित गर्दछ। खाद्य असुरक्षा, घरबारविहीनता, गरिबी र शिक्षामा पहुँचलगायत हाम्रा बिरामीलाई असर गर्ने स्वास्थ्यका नकारात्मक सामाजिक र आर्थिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार मा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं।

रोगी र सामुदायिक संलग्नताले राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थको आउटरीच प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने क्षमताबढाउँछ किनकि हामी हाम्रो समुदायमा सबैभन्दा कमजोरहरूको स्वास्थ्य हेरचाह आवश्यकताहरू पूरा गर्न जारी राख्छौं। बोर्डका सदस्यहरूले राइट सेन्टर फर पेशेन्ट एण्ड कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको टोलीका सदस्यहरू र उनीहरूको प्रयासहरूको लागि निरीक्षण, निर्देशन र समर्थन प्रदान गर्दछन्, समुदायका आवश्यकताहरू, संसाधनहरू र जडानहरूमा उनीहरूको अद्वितीय दृष्टिकोण हरू प्रदान गर्दै, हाम्रा बिरामीहरू र समुदायसँग सक्रिय, सहयोगी सम्बन्धहरू विकास र कायम राख्न।