अपोइन्टमेन्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

समाचार

स्वस्थ मम ३


जेनिफर पार्करले छोरी नाउडियालाई हुर्काउन मदत गरेर शान्त रहन र त्यसलाई कायम राख्न मदत गरेकोमा स्वस्थ एमओएमएस कार्यक्रमको श्रेय दिन्छिन्। हेल्दी मोमस कार्यक्रम द राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थद्वारा सह-स्थापना गरिएको सहयोगात्मक प्रयास हो।

जेनिफर पार्करले छोरी नाउडियालाई हुर्काउन मदत गरेर शान्त रहन र त्यसलाई कायम राख्न मदत गरेकोमा स्वस्थ एमओएमएस कार्यक्रमको श्रेय दिन्छिन्। हेल्दी मोमस कार्यक्रम द राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थद्वारा सह-स्थापना गरिएको सहयोगात्मक प्रयास हो।

हामी घमण्डी सदस्य हौं