हालको संकाय ( Faculty ) & Staff

GME स्टाफ

जुमी बरुआ, एम.डी., एफएसिपी

जुमी बरुआ, एम.डी., एफएसिपी

तोकिएको संस्थागत पदाधिकारी

जेनिफर बेप्लर

जेनिफर बेप्लर

डिओको कार्यकारी प्रशासकीय सहायक

मौरीन क्यामरून

मौरीन क्यामरून

जीएमई मूल्यांकन र परिणाम विशेषज्ञ

जिनल डेभ

जिनल डेभ

संयोजक I, फेलोसिप

रसेल डे

रसेल डे

जीएमई कार्यबल सञ्चालन, प्रशिक्षण र विकास विशेषज्ञ र संयोजक द्वितीय, शारीरिक चिकित्सा र पुनर्वास

नाजला फिगुरोवा

नाजला फिगुरोवा

प्रशासकीय सहायक, GME

मिशेल ग्रोचोव्स्की

मिशेल ग्रोचोव्स्की

संयोजक I, Psychiatry

एन हार्ट

एन हार्ट

स्नातक र स्नातक चिकित्सा शिक्षा अनुभव को निर्देशक

जोआन होवेल- रोडेल

जोआन होवेल- रोडेल

संयोजक द्वितीय, क्षेत्रीय परिवार चिकित्सा

आइलेन होवेल्स

आइलेन होवेल्स

नामकरण गरिएको संस्थागत प्रशासक

मेरिना म्याकलाफलिन, एमबीए

मेरिना म्याकलाफलिन, एमबीए

रेजिडेन्टका निर्देशक र फेलो रिक्रुटमेन्ट

शेला ओ'ब्रियन

शेला ओ'ब्रियन

संयोजक तृतीय, आन्तरिक चिकित्सा

मिशेल ओस्ट्रोस्की, एड.डी., एलएसडब्ल्यू

मिशेल ओस्ट्रोस्की, एड.डी., एलएसडब्ल्यू

एसोसिएट तोकिएको संस्थागत पदाधिकारी

सामन्था पोन्स

सामन्था पोन्स

संयोजक I, राष्ट्रिय परिवार चिकित्सा

तान्या टोरेस

तान्या टोरेस

कोऑर्डिनेटर आई, पीएम एंड आर

आन्तरिक औषधि

मिलोस बाबिक, एम.डी.

मिलोस बाबिक, एम.डी.

राजीव बंसल, मा.वि.

राजीव बंसल, मा.वि.

आन्तरिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा र पुनर्वासको कोर संकायका एसोसिएट कार्यक्रम निर्देशक

नेना बार्जाक्टारोभिक, एम.डी.

नेना बार्जाक्टारोभिक, एम.डी.

जुमी बरुआ, एम.डी., एफएसिपी

जुमी बरुआ, एम.डी., एफएसिपी

तोकिएको संस्थागत पदाधिकारी

तिमोथी बर्क, डि. ओ.

तिमोथी बर्क, डि. ओ.

कार्यक्रम निर्देशक

जेम्स कोर्टीज, एम.डी.

जेम्स कोर्टीज, एम.डी.

इभान क्वोरोभिक, एम.डी.

इभान क्वोरोभिक, एम.डी.

चार्ल्स डेक, एम.डी.

चार्ल्स डेक, एम.डी.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

मेरी लुइस डेकर, एम.डी.

मेरी लुइस डेकर, एम.डी.

संक्रामक रोग विशेषज्ञ

डग्लस क्ल्याम्प, एम.डी.

डग्लस क्ल्याम्प, एम.डी.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

तनुरेत कोचर, एम.डी.

तनुरेत कोचर, एम.डी.

मार्क माधोक, एम.डी., पी.डी., एफएसीपी

मार्क माधोक, एम.डी., पी.डी., एफएसीपी

आन्तरिक चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा र पुनर्बहालीका लागि कोर संकायका लागि एसोसिएट कार्यक्रम निर्देशक

इरिन म्याकफाडेन, एम.डी.

इरिन म्याकफाडेन, एम.डी.

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रीय निर्देशक, ATSU-SOMA, आन्तरिक चिकित्साको लागि कोर संकाय

निर्मला पटेल, एम.डी.

निर्मला पटेल, एम.डी.

जेरियाट्रिक्सका लागि एसोसिएट कार्यक्रम निर्देशक, आन्तरिक चिकित्साको लागि कोर संकाय

जिग्नेश वाई. सेठ, एम.डी., एफएसीपी, एमपीएच

जिग्नेश वाई. सेठ, एम.डी., एफएसीपी, एमपीएच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

क्रिस्टिना टानोभिक, एम.डी.

क्रिस्टिना टानोभिक, एम.डी.

लिंडा थॉमस-हेमक, एमडी, एफएसीपी, एफएएपी

लिंडा थॉमस-हेमक, एमडी, एफएसीपी, एफएएपी

राष्ट्रपति र सीईओ

राष्ट्रिय पारिवारिक चिकित्सा

नेभिल एन्टिया, एम.डी.

नेभिल एन्टिया, एम.डी.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

मेरी बिष्ट, एम.डी.

मेरी बिष्ट, एम.डी.

टिफनी क्रिडर, डी.ओ.

टिफनी क्रिडर, डी.ओ.

ओस्टियोपैथिक साइट निर्देशक

कारा डालबे, Psy.D.

कारा डालबे, Psy.D.

माइकल डिएट्ज, डि. ओ.

माइकल डिएट्ज, डि. ओ.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

विल डिक्सन, एम.डी.

विल डिक्सन, एम.डी.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

क्लेयर डोनाह्यू, डी.ओ.

क्लेयर डोनाह्यू, डी.ओ.

ग्रेगोरी होलिक, डी.ओ.

ग्रेगोरी होलिक, डी.ओ.

ओस्टियोपैथिक साइट निर्देशक

एस्तर एम. जोन्सटन, एम.डी.

एस्तर एम. जोन्सटन, एम.डी.

डार्लिन लरेन्स, एम.डी.

डार्लिन लरेन्स, एम.डी.

लरेन्स लेबाउ, डी.ओ.

लरेन्स लेबाउ, डी.ओ.

कार्यक्रम निर्देशक

एन्जेलिक्यु लिन्च-जिलेस, एम.डी.

एन्जेलिक्यु लिन्च-जिलेस, एम.डी.

अम्बर मराटास, एम.डी.

अम्बर मराटास, एम.डी.

गायत्री मेनन, डी.ओ.

गायत्री मेनन, डी.ओ.

एलेनी ओ'डोनोभान, एम.डी.

एलेनी ओ'डोनोभान, एम.डी.

फेलिप पेरेस, एम.डी.

फेलिप पेरेस, एम.डी.

सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक

रोगेलियो सामोरानो, एम.डी.

रोगेलियो सामोरानो, एम.डी.

एड्वार्ड जे. स्वागर, एम.डी.

एड्वार्ड जे. स्वागर, एम.डी.

तारा सिम्पसन, एम.डी.

तारा सिम्पसन, एम.डी.

ताइसे सुजुकी, डी.ओ.

ताइसे सुजुकी, डी.ओ.

अनाम व्यन, डी.ओ.

अनाम व्यन, डी.ओ.

ग्यास्ट्रोएन्ट्रोएटोलोजी